Årsmøder

Årsmøder

Under dette punkt, vil det til enhver tid nyeste program samt, den foreløbige dagsorden for årsmødet/generalforsamlingen altid være opført senest 8 uger før afholdelsen... Ligeledes, vil referatet fra årsmødet/generalforsamlingen efterfølgende være indskrevet og dermed offentliggjort, så snart webadministrator modtager det.


Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2018

 

Kære medlemmer

 

Så er tiden kommet, hvor vi atter byder på aktivitet i foreningen Det Kardiologiske Syndrom X.

 

Det er derfor med stor glæde, at vi inviterer til Årsmøde og Generalforsamling 2018.

 

I finder både program, foreløbig dagsorden, tilmeldings-info og indkaldelse til generalforsamlingen herunder:

 

Tilmeldingen sendes til: Anni Skarsholt Jørgensen, Sønder Allé 5 1., dør 1, 9500 Hobro - eller via mail til: annisj@mail.dk

Tilmeldingsfrist: tirsdag, den 3. april 2018

 

Årsregnskab 2017, samt Budget 2018 - finder I i det nyligt udsendte "Medlemsbladet - Forår 2018".

 

Vi glæder os til, at se rigtig mange af Jer -

 

Med venlig hilsen

 

Anni Skarsholt Jørgensen

Formand for bestyrelsen

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018


Tid: tirsdag den 1. maj 2018, kl. 14:00

Sted: Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg - telefon: 6221 6699 - webside: www.danhostel-svendborg.dk

 

Foreløbig dagsorden:

1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6. Valg ifølge § 6.

   a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

   b. NyValg af kasserer for 2 år

   c. Nyalg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

   d. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

   e. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.

 

Forslag til medlemskontingent:

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet det kommende år bliver ændret til: kr. 200 pr. person og kr. 300 pr. par.


Valg:

På valg er Næstformand Jytte Jørgensen, som modtager genvalg, samt NYvalg af Kasserer Pia M. Andersen og NYvalg af menigt bestyrelsesmedlem Charlotte Elstrøm Dahl Lauridsen, som bestyrelsen i enighed har indsat som suppleant, med henblik på indtrædelse i bestyrelsen.

 

Medlemmer der ønsker at stille op til Bestyrelsen, kan henvende sig til Formand Anni Skarsholt Jørgensen inden generalforsamlingen.

 

Dagsordenforslag til behandling på generalforsamlingen skal være Formand Anni Skarsholt Jørgensen i hænde senest tirsdag, den 13. marts 2018.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

Program for Årsmøde og Generalforsamling 2018:

Tirsdag, den 1. maj 2018:

13:00 - Ankomst

13:30 - Serveres kaffe/te og sandwichs

14:00 - Generalforsamling

18:00 - To retters buffet - (drikkevarer betales af hver især)

21:30 - Serveres kaffe/te m/ småkager og chokolade

 

Onsdag, den 2. maj 2018:

08:00 - Morgenbord

12:00 - Frokostbuffet - inkl. 1 øl/vand

13:30 - Fagligt oplæg - er endnu ikke endeligt fastlagt :)

18:00 - To retters buffet - (drikkevarer betales af hver især)

21:30 - Osteanretning og socialt samvær...

 

Torsdag, den 4. maj 2017:

08:00 - Morgenmad og værelserne rømmes inden kl. 10:00

 

Derefter siger vi tak for denne gang og turen går hjemad.

 

Pris:

Pris for medlemmer er 800 kr. inkl. forplejning for begge dage. For alle andre er det fuldpris. Ønsker du overnatning i enkeltværelse, koster det 150 kr. ekstra.

 

På bestyrelsens vegne

Anni Skarsholt Jørgensen

 


Læs Videre

Referat fra Generalforsamlingen 2017 i Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X.

Afholdt på Hotel Kryb i Ly, Taulov - tirsdag, den 2. maj 2017, kl. 14:00Dagsorden:

1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6. Valg ifølge § 6:

     a. Valg af formand for 2 år.

     b. Ekstraordinært valg af kasserer for 1 år

     c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

     d. Valg af 2 suppleanter for 1 år

     e. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.

 

 

Referat:

 

Ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og ønskede alle et godt Årsmøde.

Formanden bemærker; at der er rigtig mange fra Sjælland der svigter når arrangementer/Generalforsamlingen afholdes i Jylland! Formanden giver tilkende, at dette er hun lidt ked af.

 

Susanne Juel og Elsa Roost er fraværende denne gang, grundet sygdom - Formanden overbringer en hilsen til forsamlingen fra begge.

 

Herefter blev John Eskerod valgt som dirigent.

 

John Eskerod takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og overgav ordet til formanden.

 

 

Ad pkt. 2:

Formanden aflagde herefter beretning for det forgangne år:

 

Igen er der gået et år, siden vi sidst var sammen. Det første halvår var stille i foreningsregi, men så skal jeg da love for, der kom noget at tænke på.

 

Som jeg fortalte jer sidste år, var det jo min mening, at dette år var mit sidste år som formand i vores skønne forening. Da vi nåede januar i år, måtte jeg så tage det op til eftertanke, da jeg dagen før vores bestyrelsesmøde om vores regnskab blev ringet op af Margot, som meddelte mig at hun måtte stoppe pga. dårligt helbred. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne overtale Margot til at fortsætte. Hun er en dygtig pige, men også meget bestemt. Desuden er vi nødt til at tænke på, at vores helbred kommer i første række. I bestyrelsen er vi meget kede af, at Margot har det så dårligt pt, at det er blevet nødvendigt. Det gjorde jo så, at jeg ikke dagen efter kunne meddele, jeg selv ville stoppe. Jeg har haft mange søvnløse nætter over dette, men er jo bange for at foreningens liv er i fare, hvis både kasserer og formand holder det samme år. Jeg har derfor besluttet, at jeg fortsætter.

 

Tak til Margot for de mange år, du har været med i bestyrelsen. Du har gjort det så godt, at jeg ved du er svær at erstatte. Jeg har jo via vores blad søgt en ny kasserer, men har desværre ikke fundet en efterfølger, der kan klare det, som Margot har lavet for os. Derfor er vi blevet enige om i bestyerlsen, at vi må finde hjælp udefra. Vi har derfor søgt ministeriet om penge til hjælp til regnskab, og det lyder til vi kan få det bevilget. Det er jeg naturligvis glad for, men synes jo ikke det er den bedste løsning.

 

Jeg vil derfor opfordre jer alle til at tænke på, om der i jeres familie og omgangskreds skulle være en søn, datter eller en anden person, som kan hjælpe mod betaling. Det vil i første omgang være årsregnskab og regnskabet til ministeriet. Tænk over det og kontakt mig. I første omgang må jeg nok selv overtage posten, indtil vi har fundet en revisor eller en kasserer, som kan klare det hele. Hvis det ikke lykkes, håber jeg at en fra bestyrelsen vil tage det daglige arbejde med hjælp fra den revisor jeg finder. Vi skal tale om det på mødet i bestyrelsen, inden vi tager hjem herfra. Jeg har lovet Margot at hun bliver fritaget fra dags dato.

 

Som I måske husker, opfordrede Eva Prescott os til at overveje et nyt navn i vores forening. Det har vi talt meget om og har faktisk fået et godt forslag, nemlig Foreningen for Kardiologiske Småkarssygdomme. Jeg venter lige på svar fra Hans Erik Bøtker og Eva Prescott for at høre deres svar om navnet. Vi arbejder videre med det. Det "daglige" navn vil være Kardiologiske Småkarssygdomme. Desuden tror jeg på det vil bidrage med flere medlemmer. Vi er jo ikke forvændt med hjælp fra Hjerteforeningen, da de gør meget lidt for os med småkarssygdomme, desværre.

 

Bestyrelsen har arbejdet på et støtte medlemskab og er blevet enige om at prøve det. Mere om det i vores næste bllad. Prisen bliver 100 kr. årlig.

 

Bladet,ak ja! Vi har et flot blad, men hver eneste gang det skal udkomme, så sukker Lone Mai Hertzum efter indlæg fra jer medlemmer. Så lad dette være en opfordring. Det er et medlemsblad og ikke et blad fra bestyrelsen. HUSK DET!

 

Jeg har i det forløbne år stadig arbejdet sammen med 17 andre foreninger for at komme fænomenet Funktionelle Lidelser til livs. Det er meget svært, men vi arbejder videre på det og håber det lykkes på et tidspunkt.

 

Jeg har også haft et par henvendelser fra nogle nye medlemmer, som har klaget over et par læger og sygehuse. Man kan jo undre sig over, at der efter så mange år, stadig er læger og sygehuse der ikke ved noget om Syndrom X - især når jeg ved at nogle af vore medlemmer jævnligt er indlagt på disse sygehuse.

 

Jeg arbejder videre med disse to henvendelser og prøver efter bedste evne at hjælpe dem videre i sundhedssystemet. Både ved klager over læger, men også over sygehusene. Det er dog lykkedes at hjælpe det ene medlem videre via Skejby Sygehus. Det giver mod til at fortsætte kampen.

 

Flere medlemmer har efterspurgt Cannabis som smertestillende, så det er jeg i fuld gang med at undersøge om nogen har erfaring med det. Jeg har kontakt med en sygeplejerske fra Aarhus som ved ret meget om emnet. I hører mere om det, hvis jeg kan finde flere oplysninger.

 

Sidste nyt! Efter jeg havde skrevet beretning dukkede der nyt op i sidste øjeblik, så det får I lige med.

I søndags fik jeg en henvendelse angående kassererjobbet. Birthe Heise vil gerne hjælpe os og der faldt en sten fra mit hjerte. Det betyder meget for mig at foreningen kan bestå framover.

 

Efter jeg havde lavet min beretning fik jeg oplyst at EECP behandlingen i Danmark lukker ned pga. økonomien i behandlingen. Sørgerligt for de af vore medlemmer som har fået hjælp på Herning Sygehus.

 

Jeg undersøger sagen og I får mere at vide i næste blad. Jeg har hørt i min øresnegl at der er gang i en EECP behandling i privat regi.

 

Disse var ordene for denne gang.

Anni Skarsholt Jørgensen

 

Formanden afsluttede sin beretning, som herefter blev godkendt af Generalforsamlingen uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

 

 

Ad pkt. 3:

Kasserer Margot Johansen startede med at takke Formand Anni Skarsholt Jørgensen for de pæne ord.

 

Kassereren gennemgik herefter Årsregnskabet for 2016.

 

Årets resultat viser et lille underskud på knapt 5.000,00 kr.

 

Kassereren oplyste endvidere, at foreningen på nuværende tidspunkt tæller 176 medlemmer, hvoraf der er 41 parmedlemskaber.

Der er tilsyneladende ikke det store salg i foreningens "Shoppers" - Lone Mai Hertzum opper sig lidt og prøver, om et salgsfremstød af en art vil hjælpe på salget.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter Årsregnskabet 2016 uden yderligere spørgsmål og kommentarer.

 

 

Ad pkt. 4:

Af indkomne forslag var følgende:

 

Birthe Heide foreslår, at de medlemmer der ønsker medlemsbladet fremsendt via Post Nord - selv skal afholde udgiften til porto for dette.

Birthe Heide vil gerne: "betale for den luksus det er at have bladet i fysisk form".

 

Der fremsættes argumenter for og imod.

Der er dog enighed om, at løsningen ikke ligger i, at sætte kontingentet op, svarende til dækningen af portoen - da dette kan betyde medlemsfrafald.

 

Generalforsamlingen har ikke umiddelbart nogle ideer til løsningen på dette, så Bestyrelsen beslutter at tage det op på næste bestyrelsesmøde - og efterfølgende meddele medlemmerne, hvad vi finder frem til.

 

Birthe Heide vælger dog at trække sit forslag tilbage, efter at have hørt Lone Mai Hertzums synspunkt om, at medlemsbladet er en af kerneydelserne som foreningen tilbyder sine medlemmer og som medlemmerne ikke skal betale ekstra for, at modtage.

 

Herefter fremkommer forslag fra salen om evt. at oprette mulighed for, at medlemmerne kan yde frivillige bidrag/indbetalinger - for eksempel sætte foreningens kontonummer i bladet, som medlemmerne kan bruge til dette formål.

 

Der diskuteres frem og tilbage - uden dog at nå frem til noget endegyldigt.

 

 

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen og Generalforsamlingen har besluttet, at medlemskontingentet forbliver uændret for det kommende år: kr. 150 for enkeltmedlem og kr. 250 for par medlemskab - økonomien i foreningen er god for tiden, så ingen grund til at ændre på kontingentet.

 

Kassereren gennemgik Budget for kalenderåret 2017.

Følgende spørgsmål blev i den anledning stillet fra forsamlingen:

 

Der blev af flere spurgt ind til evt. bidrag fra Hjerteforeningen - vi søger dog ikke længere Hjerteforeningen om tilskud, da kravene er skærpet i en grad, at det er så godt som umuligt at modtage tilskud fra dem.

 

Budgettet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen uden yderligere spørgsmål og kommentarer.

 

 

Ad pkt. 6:

Herefter blev der foretaget valg til Bestyrelsen:

     a. Formand Anni Skarsholt Jørgensen blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

 

     b. Birthe Heide blev enstemmigt nyvalgt som bestyrelsesmedlem og

         tiltræder posten som kasserer for 1 år.

 

     c. Lone Mai Hertzum blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

     d. Irena Sørensen blev enstemmigt genvalgt som 1. suppleant og

         Anne slagor Madsen enstemmigt nyvalgt som 2. suppleant - begge for 1 år.

 

     e. Pia Andersen blev enstemmigt valgt som stedfortrædende kasserer for 1 år.

 

 

Ad pkt. 7:

Frank Sørensen ønsker ikke genvalg som revisor.

 

Frank Friis Pedersen blev enstemmigt genvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 1. revisor.

 

Gert Jørgensen blev enstemmigt nyvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 2. revisor.

 

John Eskerod blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

Ad pkt. 8:

Formand Anni Skarsholt Jørgensen har i år siddet på formandsposten i 10 år - det syntes vi i Bestyrelsen, at vi måtte markere og har derfor indkøbt en gave, som Jytte Jørgensen overbragte.

Jytte Jørgensen roser Anni for hendes aldrig svigtende entusiasme og store arbejde, som hun yder i foreningen - og slutter den lille tale af med få, men velvalgte ord: "Dig kan vi ikke undvære".

Forsamlingen klapper bifaldende.

 

Da der ikke var flere spørgsmål og eller bemærkninger, takker dirigenten for god ro og orden, og afsluttede Generalforsamlingen.

 

 

Referent: Lone Mai Hertzum

Referatet godkendt og underskrevet: 13. maj 2017 af John Eskerod

Læs Videre

 

Invitation til Årsmøde/Generalforsamling 2017


Kære Medlemmer

Så er tiden kommet, hvor vi atter byder på aktivitet i foreningen Det Kardiologiske Syndrom X

 

Det er derfor med stor glæde, at vi hermed inviterer til Årsmøde og Generalforsamling 2017

 

I finder både program og indkaldelse til generalforsamlingen herunder - tilmeldingsblanket og Årsregnskab 2016, samt Budget 2017 finder I i det nyligt udkomne medlemsblad "Forår 2017".

 

Tilmeldingen sendes til: Anni Skarsholt Jørgensen, Sønder Allé 5 1., dør 1, 9500 Hobro - eller via mail til: annisj@mail.dk

Tilmeldingsfrist: mandag, den 3. april 2017

 

Vi håber at se rigtig mange af Jer -

 

Med venlig hilsen

Anni Skarsholt Jørgensen

Formand for Bestyrelsen

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2017


Tid: tirsdag den 2. maj 2017, kl. 14:00

Sted: Hotel Kryb i Ly, Taulov, 7000 Fredericia - telefon: 7556 2555 - webside: www.krybily.dk

 

Foreløbig dagsorden:

1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6. Valg ifølge § 6.

   a. Valg formand for 2 år.

   b. Ekstraordinært valg af kasserer for 2 år

   c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

   d. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

   e. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.

 

Forslag til medlemskontingent:

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet det kommende år forbliver uændret: kr. 150 pr. person og kr. 250 pr. par.


Valg:

På valg er Formand Anni Skarsholt Jørgensen og Sekretær Lone Mai Hertzum, begge modtager genvalg.

Kasserer Margot Johansen ønsker at udtræde af bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg

 

Medlemmer der ønsker at stille op til Bestyrelsen, kan henvende sig til Formand Anni Skarsholt Jørgensen inden generalforsamlingen.

 

Dagsordenforslag til behandling på generalforsamlingen skal være Formand Anni Skarsholt Jørgensen i hænde senest tirsdag, den 21. marts 2017.

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

Program for Årsmøde og Generalforsamling 2017:

Tirsdag, den 2. maj 2017:

13:00 - Ankomst og indkvartering på værelser.

13:30 - Serveres kaffe/te og 2 sandwichs

14:00 - Generalforsamling med kaffe/te og kage

18:00 - To retters middag - (drikkevarer betales af hver især)

21:30 - Serveres osteanretning samt mulighed for alm. socialt samvær

 

Onsdag, den 3. maj 2017:

08:00 - Morgenbord

12:00 - Frokostbuffet - (drikkevarer betales af hver især)

13:30 - Fagligt oplæg - ved sygeplejerske Hanne Mikkelsen

18:00 - To retters menu - (drikkevarer betales af hver især)

21:30 - Aftenkaffe med brød og socialt samvær

 

Torsdag, den 4. maj 2017:

08:00 - Morgenmad og værelserne rømmes inden kl. 10:00

 

Derefter siger vi tak for denne gang og turen går hjemad.

 

Pris:

Pris for medlemmer er 800 kr. inkl. forplejning for begge dage. For alle andre er det fuldpris. Ønsker du overnatning i enkeltværelse, koster det 150 kr. ekstra.

 

På bestyrelsens vegne

Anni Skarsholt Jørgensen

 

Læs Videre

       

Referat fra Generalforsamlingen 2015 i foreningen Det Kardiologisle Syndrom X

afholdt på Danhostel Ebeltoft, Ebeltoft - onsdag den 6. maj 2015, kl. 14:00


        Dagsorden:

1.    Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6.       Valg ifølge § 6.

a.       Valg af formand for 2 år.

b.      Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

c.       Valg af 2 suppleanter for 1 år.

d.      Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.

7.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8.      Eventuelt.

 

Referat:

 

Ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og Foreningens 20 år jubilæum. Hun læste et gratulationskort fra Foreningens tidligere formand Elsa Roost op og takkede Elsa for hilsenen. Formanden havde ligeledes en hilsen fra tidligere formand Tove Vemmelund, Viuf, til medlemmerne. Grethe Bjarup Riis havde en stor hilsen fra Inge og Tage Hansen, Vejle.

 

Herefter blev John Eskerod valgt som dirigent; og Sigurd Schou og Ari Johansen blev valgt som stemmetællere.

 

Dirigenten Konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og overgav ordet til formanden.

 

Ad pkt 2:

Formanden aflagde herefter beretning om det forgangne år:


Medens jeg skriver dette står solen højt på himlen og foråret har lang om længe nået Danmark. Det er virkelig dejligt især for mange af os som slås ekstra meget med vores sygdom i den kolde tid.

 

Det forløbne år har nok været mest travlt for Margot Johansen som jo er vores kasserer. Det har været et stort arbejde med bankskifte som gav en masse problemer især med nets men også med mange andre ting.

 

Betaling via girokort er blevet meget dyrt. Derfor har vi valgt, at I fremover skal overføre penge direkte til vores konto i banken, når det drejer sig om deltagelse i arrangementer. Men hvad angår kontingent, så vil I fortsat få tilsendt et girokort, som I skal betale, eller I bliver trukket via Betalingsservice, hvis I er tilmeldt det. Vi har valgt at beholde denne løsning ved kontingent, da rigtig mange af jer er tilmeldt Betalingsservice.

 

Hvis der er nogen af jer, der ikke er tilmeldt Netbank, kan I bede jeres bank overføre beløbet for jer til vores konto eller I kan vælge at betale til Margot, når I ankommer.

Det er der nogle af jer, der har valgt denne gang.

 

Der er også denne gang nogle af vore medlemmer, som ikke har betalt kontingent, og jeg beder dem der ikke har ordnet det om at indbetale det hurtigst muligt. Jeg skal skynde mig at sige, at alle der er til stede i dag har betalt, men denne beretning bliver lagt på vores hjemmeside og kommer i næste blad, så derfor har jeg valgt at tage det med her.

 

Som I alle ved blev vores sidste blad lidt forsinket pga. sygdom. Heldigvis var det ikke så længe, da Lone Mai Hertzum overtog hvervet som redaktør. Det vil jeg gerne takke Lone for mange gange: Det har du gjort godt Lone. Vi glæder os allerede til næste blad, som du laver. Det er svært at overtage fra Margot, som har gjort det fantastisk i så mange år. Tak for det Margot.

 

Du har også rigeligt med at passe jobbet som kasserer. Blandt andet er kravene fra Ministeriet blevet skærpet meget hvad angår brug af tilskudsmidler, og nu kræver de et specielt delregnskab. Her i vinter bad de om delregnskab for tilskud af aktivitetsmidler i 2012. Vi måtte betale de 5.000 kr. tilbage. De var beregnet på et IT-kursus til bestyrelsen, som vi ikke fik afholdt alligevel. Det kan være svært at søge midler, hvis ikke programmet ligger fast, når ansøgningen skal sendes ind til ministeriet.

 

Vi slås stadig med andre foreninger om at få vores sygdom slettet fra funktionelle lidelser. På et tidspunkt troede jeg det var lykkedes da jeg på deres hjemmeside ikke kunne finde vores sygdom nævnt men desværre var det bare omformuleret på siden. Vores sygdom står der stadig, så vi fortsætter med at slås for at få den slettet. Som sagt, vi der har diagnosen er ikke ramt så hårdt; men nye patienter er hårdt ramt da det er svært at få hjælp, hvis de har fået at vide, at de lider af en psykisk lidelse, som de betegner det.

 

Som I nok har læst i bladet har Hjerteforeningen lukket en del centre rundt omkring i landet. Man kan dog stadig få hjælp ved at ringe til dem og rundt omkring i landet dukker de op med hjertebilen og så kan man henvende sig der eller kontakte de forskellige regioner. Hjerteforeningen har igen fået ny direktør, nemlig Kim Høgh - tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden. Der sker mange ting i Hjerteforeningen og man kan altid gå på deres hjemmeside for at se hvad der sker rundt omkring i landet. Vi er naturligvis glade for de stadig støtter os, men jeg ved jo også at rigtig mange af os er medlem hos dem, selvom vi også samles i vores egen forening. Jeg tror de har meget at se til med alle de forskere som bruger pengene forkert. Det er vi virkelig kede af, for det gør jo at nogle ikke har den samme tillid til Hjerteforeningen som før. Vi vil dog stadig fortsætte med samarbejdet som altid har været godt. Sidste nyt: Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen har valgt at stoppe. I stedet bliver den nye formand Anne Kaltoft som har haft et tæt samarbejde med foreningen i flere år.

 

Næste gang  vi afholder årsmøde bliver det på Sjælland. Muligvis på Ishøj Danhostel, hvis de kan har plads til os.

 

Vi afholder jo normalt årsmøde den første uge i maj, men på grund af Kristi Himmelfartsdag bliver det rykket til anden uge nemlig onsdag den 11. og torsdag den 12. maj. Da det bliver på Sjælland håber jeg jo at se flere derovre fra.

 

Jeg har kontaktet Eva Prescott og håber så inderligt hun melder tilbage om at kunne deltage næste år, så vi kan høre hvad hun er kommet frem til efter forskning i vores sygdom. Vi har endnu ikke bestilt et efterårsarrangement for vi ville gerne høre om der er stemning for det, inden vi gør det, så jeg foreslår at vi tager en snak om det under punktet Eventuelt. 

 

Formanden afsluttede sin beretning, som herefter blev godkendt af Generalforsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.

 

 

Ad pkt 3:

Kasseren gennemgik Årsregnskabet for 2014.

 

Årets resultat viser et overskud på 20.012,34 kr.

 

Medlemstallet har desværre været faldende i 2014, men vi håber, at det vender i 2015. Der er desværre en del medlemmer, der ikke har betalt kontingent, og dem opfordrer vi kraftigt til at få det gjort. Vi diskuterer i Bestyrelsen, hvad vi kan gøre for at vende tilbagegangen i medlemmer.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter Årsregnskabet for 2014.

 

Ad pkt 4:

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad pkt 5:

Kasseren gennmgik Budget for kalenderåret 2015. Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

 

Endvidere vedtog generalforsamlingen, at kontingent for det kommende år skal være uændret kr. 150 for enkeltmedlem og kr. 250 for parmedlemskab.

 

Ad pkt 6:

Herefter blev der foretaget valg til Bestyrelsen:

 

a.       Anni Skarsholt Jørgensen blev enstemmigt genvalgt som formand.

b.      Lone Mai Hertzum blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem.

c.       Irena Sørensen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år og indtræder som 1. suppleant.

       Liva Knap blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år og indtræder som 2. suppleant.

d.      Irena  Sørensen blev enstemmigt genvalgt som stedfortrædende kasserer for 1 år.

 

 Formanden opfordrede kraftigt de tilstedeværende medlemmer til at overveje at opstille til bestyrelsen fremover. Den nuværende bestyrelse har efterhånden siddet en del år, og som alle bestyrelser bør der ske udskiftninger med jævne mellemrum for at få nytænkning og gode ideer. Ligeledes er vi i Bestyrelsen jo også syge og kan ikke holde evigt.

 

Ad pkt 7:

Frank Sørensen blev enstemmigt genvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 1. revisor.

 

Frank Friis Pedersen blev enstemmigt genvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 2.revisor.

 

Gert Jørgensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad pkt 8:

Karen Pallesen opfordrede Bestyrelsen til at overveje, om ikke Foreningen skal betale de ekstra penge til enkeltværelse, som det koster enlige deltagere. De har i forvejen mange udgifter til transport.

 

 Flere af medlemmerne mente, at det er gængs at man selv betaler ekstra for et enkeltværelse, idet alle overnatningssteder jo tager ekstra herfor.

 

Anni oplyste, at det kun er når man eksakt beder om et enkeltværelse, at man skal betale. der er mulighed for at dele et værelse med en anden, og det koster ikke ekstra. Imidlertid har vi behandlet det i Bestyrelsen, og efter en del diskussion har vi besluttet, at Foreningen fremover betaler halvdelen af denne udgift.

 

Lone Mai Hertzum introducerede sig selv som ny bladredaktør. Hun takkede varmt Margot Johansen for det arbejde hun har udført med bladet de sidste 10 år. Ligeledes var hun taknemlig for det oplæg, hun havde modtaget i forbindelse med det sidste blad.

 

Lone Mai opfordrede alle til at indsende indlæg til bladet; det behøver ikke kun at dreje sig om sygdom.

 

Formanden oplyste, at hun var begyndt at tage Red Oil, som var omtalt i sidste blad, med godt resultat, idet hendes kolesteroltal efter et par måneder var faldet til et meget lavt niveau.

 

Henrik Hertzum oplyste, at Red Oil er lavet på Krill, som er et skaldyr, og advarer mod at tage det, hvis man lider af skaldyrsallergi.

 

Formanden spurgte forsamlingen, om der var stemning for at Bestyrelsen igen i år laver et efterårsarrangement. Det var der, og Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Marie-Louise Sørensen takkede Margot Johansen for arbejdet med bladet. Hun havde altid glædet sig meget til at læse det. Hun takkede også Lone Mai Hertzum for at ville overtage redaktørjobbet. Sidste blad, som Lone Mai havde lavet, var rigtig godt.

 

Der var ikke flere bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Referent: Margot Johansen

Referatet godkendt og underskrevet: 16. maj 2015 af John Eskerod

Læs Videre

Log ind
Bliv medlem af foreningen. Bestil ny adgangskode.

Nye brugere

  • Glyo
  • Peter Friedrich...
  • Charlotte
  • Søren Bohn
  • Mvc1

Hvem er online

Der er i øjeblikket 0 brugere og 0 gæster online.